Hội thảo “Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế nhanh và điều chỉnh hướng tới mô hình tăng trưởng bao trùm”

06/09/2019 16:13 Số lượt xem: 46

Nằm trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp tỉnh “Phân tích mức độ tham gia và thụ hưởng của doanh nghiệp và người dân địa phương từ quá trình tăng trưởng bao trùm trong phát triển kinh tế ở tỉnh Bắc Ninh”. Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo với chủ đề “Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế nhanh và điều chỉnh hướng tới mô hình tăng trưởng bao trùm”.

Toàn cảnh Hội thảo - Ảnh Quốc Bình

Tham dự và Chủ trì Hội thảo có TS. Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Ninh; PGS. TS. Nguyễn Văn Công - Phó Trưởng khoa Kinh tế học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng 80 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; các Trường Đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Hiệp hội doanh nhân trẻ thành phố và đại biểu doanh nghiệp đã về dự, góp phần vào thành công của Hội thảo.

TS. Nguyễn Phương Bắc trình bày báo cáo nghiên cứu

“Tăng trưởng kinh tế Bắc Ninh: Những điểm uốn và khả năng điều chỉnh chính sách” - Ảnh Quốc Bình

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe TS. Nguyễn Phương Bắc và các chuyên gia Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Cục Thống kê Bắc Ninh trình bày, phân tích những vấn đề nổi bật về: Tăng trưởng kinh tế Bắc Ninh - Những điểm uốn và khả năng điều chỉnh chính sách; Mô hình tăng trưởng bao trùm: Sự tiếp cận nguồn lực và phân công kết quả của các doanh nghiệp ở Bắc Ninh; Sự tham gia và thụ hưởng của người dân địa phương trong quá trình tăng trưởng tại tỉnh Bắc Ninh; Tăng trưởng kinh tế Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2020 và nhận diện các yếu tố tác động đến tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2025.

PGS. TS. Nguyễn Văn Công trình bày nghiên cứu của mình tại Hội thảo - Ảnh: Quốc Bình

Qua đánh giá, kể từ khi tái lập tỉnh, Bắc Ninh đạt được những thành tựu ấn tượng về tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả còn hạn chế, thiếu bền vững, kinh tế phát triển mất cân đối, phụ thuộc quá lớn vào FDI; tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp, bất bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn lực và phân phối kết quả tạo ra giữa các doanh nghiệp, các địa phương và người dân trong tỉnh.

Chuyên gia Ngô Văn Tuệ - Cục Thống kê Bắc Ninh Báo cáo về tình hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020

và nhận diện các yếu tố tác động đến tăng trưởng giai đoạn 2021-2025 - Ảnh Quốc Bình

Các chuyên gia Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khuyến nghị tỉnh cần chú trọng cải thiện chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các nguồn lực kinh doanh; tạo cơ hội tốt hơn cho lao động di cư. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng tạo ra sản phẩm mới và mở rộng thị trường; ưu tiên doanh nghiệp FDI có hiệu ứng lan tỏa tốt cho sự phát triển kinh tế địa phương.

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững, tác động của tăng trưởng đến thu nhập hộ gia đình, việc làm và chuyển dịch cơ cấu việc làm tại Bắc Ninh; các nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất của doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh… Từ đó, đề ra những giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; hướng tới xây dựng mô hình tăng trưởng bao trùm, tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, mọi doanh nghiệp và không để ai bị tụt lại phía sau./.

Đinh Nam Thắng - Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội