Hơn 300 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm 2024

05/02/2024 09:59 Số lượt xem: 46

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 01/2024, toàn tỉnh có 309 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 30,93% so với cùng kỳ với tổng số vốn đăng ký hơn 2.630 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,51 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 100%, đứng thứ nhất cả nước.


Sản xuất túi nilon tại Công ty TNHH Cedo Việt Nam (KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn).

 

Trong tháng 01, toàn tỉnh có 215 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 23,56%; 768 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 30,61%; 30 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện; 25 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động…

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 22.480 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 396.482 tỷ đồng. Trong đó, 18.070 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn hơn 360.689 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 19,96 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 1.973 doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động với tổng số vốn điều lệ hơn 15.761 tỷ đồng; 2.437 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh với tổng số vốn điều lệ hơn 20.031 tỷ đồng.

S.T
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/