Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách Hỗ trợ đầu tư và xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn, làng nghề và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

14/03/2018 08:30 Số lượt xem: 48

Chiều 13/3/2018, tại Thành phố Bắc Ninh, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội tổ chức Tọa đàm góp ý hoàn thiện chính sách Hỗ trợ đầu tư và xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn, làng nghề và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thành phần tham dự gồm Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và Lãnh đạo các phòng chuyên môn các đơn vị. TS. Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội tham dự và chủ trì buổi Tọa đàm.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Theo TS. Nguyễn Phương Bắc, xuất phát từ chủ trương, chính sách mới của Trung ương Đảng và Chính phủ, quá trình triển khai chính sách tại địa phương, những ưu điểm, nhược điểm; thuận lợi cũng như khó khăn; chính sách hỗ trợ đầu tư và xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn, làng nghề và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là rất quan trọng, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Tuy vậy để hoàn thiện chính sách cần áp dụng tiêu chí chính sách tốt, bao gồm tính tính tuân thủ, tính phù hợp, tính hiệu quả, tính khả thi; nghiên cứu có hệ thống để đề xuất nội dung hỗ trợ theo từng lĩnh vực cụ thể: xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn; xử lý chất thải rắn làng nghề; hỗ trợ đầu tư xử lý ô nhiễm nước thải làng nghề; hỗ trợ đầu tư công trình thu gom nước thải tập trung…, bao gồm về điều kiện áp dụng, mức hỗ trợ, việc xây dựng dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí; hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư hệ thống xử  lý môi trường.

Trong phần thảo luận, ông Nguyễn Huy Chiến - Phó Ban Kinh tế và ngân sách, HĐND tỉnh và ông Nguyễn Quang Thành - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhất trí với những ý kiến đề xuất; đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và hoàn thiện bản Dự thảo.

Các đại biểu dự Tọa đảm đánh giá cao những nỗ lực mới của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội trong nghiên cứu và phản biện khoa học trong xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Nhung Chu, Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH