Nỗ lực chân thành, gia tăng niềm tin, hợp tác “cùng thắng”

11/05/2018 08:21 Số lượt xem: 120

Ngày 22/3/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017, điểm Chỉ số PCI năm 2017 của tỉnh Bắc Ninh đạt 64,36 điểm (tăng 4,01 điểm), xếp thứ 17/63 tỉnh, thành toàn quốc (giữ nguyên thứ hạng năm 2016).

Xét về Chỉ số Cở sở hạ tầng, tỉnh Bắc Ninh cùng các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai được đánh giá có cơ sở hạ tầng tốt nhất Việt Nam. Phân tích về tỷ lệ doanh nghiệp phải dành hơn 10% quỹ thời gian để tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật của Nhà nước, Bắc Ninh được ghi nhận như là tỉnh tốt nhất về mức  biến đổi chỉ tiêu này trong nhiều năm qua.

 

Tuy nhiên, có thể thấy sự khác biệt và chênh lệch điểm số PCI giữa các tỉnh có xu hướng thu hẹp lại, các tỉnh xếp hạng thấp có thể bắt kịp các tỉnh nhóm trên dễ hơn, trong khi các tỉnh xếp hạng cao thì ít có không gian cải thiện bứt phá. Bên cạnh điểm sáng về môi trường kinh doanh, một số Chỉ số thành phần trong Chỉ số PCI Bắc Ninh còn ở thứ hạng thấp như: Chỉ số gia nhập thị trường, Tính minh bạch, Thiết chế pháp lý, Cạnh tranh bình đằng.

Yếu tố quyết định là Bắc Ninh đặc biệt thành công thu hút được nhiều vốn FDI, tạo động lực cho phát triển, gia tăng quy mô về thị trường cho doanh nghiệp trong nước, kiến tạo xu hướng phát triển mới về kinh tế đô thị. Tuy vậy các cơ quan Nhà nước cần  nắm bắt  kịp thới xu hướng phát triển, nhu cầu hỗ trợ, khó khăn, vướng mắc để tạo động lực phát triển mới cho mọi loại hình doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Bắc Ninh có sự gia tăng quy mô kinh tế nhanh chóng, đứng trong nhóm đầu cả nước về quy mô GRDP, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, số lượng doanh nghiệp tăng nhanh, áp lực giải quyết công việc lớn, việc cải thiện Chỉ số PCI cần có những quyết tâm mới nhằm duy trì và cải thiện.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt doanh nghiệp năm 2018, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh nhấn mạnh về vai trò của doanh nghiệp cũng như phương châm trong cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh, thể hiện sâu sắc quan điểm đổi mới trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII): “Doanh nghiệp là động lực hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Bắc Ninh; thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn là một bộ phận của nền kinh tế, các nhà đầu tư là những thành viên không thể tách rời của địa phương”.

Để cải thiện môi trường kinh doanh năm 2018, thực hiện tốt phương châm của Chính phủ: “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; chú trọng tinh thần cầu thị, đối thoại, lắng nghe, trợ giúp doanh nghiệp  nhằm chuyển tư duy về lãnh đạo, tạo nền tảng bền vững trong thực hiện các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, thay đổi văn hóa, ứng xử “thân thiện, lắng nghe, thấu cảm, tận tâm” đã được Chủ tịch UBND tỉnh đề ra trong ứng xử của chính quyền các cấp, cơ quan Nhà nước. “Cầu thị, lắng nghe, xin lỗi, cảm ơn…” đã trở thành nét đẹp trong xu hướng xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ. Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng Trung tâm hành chính công, tạo ra không gian giao tiếp lịch sự, thân thiện, phục vụ của cơ quan Nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp; đánh giá và công bố Chỉ số DCI Bắc Ninh, nâng cao chất lượng đối thoại, thực hiện Mô hình Bác sĩ doanh nghiệp gắn với công tác trợ giúp pháp lý; triển khai thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ khởi nghiệp.

Sáng kiến đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới của tỉnh hướng tới phương châm bình đẳng, hợp tác, phát triển trong cộng đồng doanh nghiệp; giữa cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước, tạo nỗ lực đồng hướng trong xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời góp phần nâng cao năng lực, khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ứng xử, xây dựng hình ảnh của tỉnh, cơ quan Nhà nước trước cộng đồng doanh nghiệp.

Gần đây, UBND tỉnh đã nhận được nhiều Thư cảm ơn của doanh nghiệp vì đã tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc. Điều đó cho thấy cải thiện môi trường kinh doanh ở Bắc Ninh không chỉ quyết liệt mà còn có sự nỗ lực chân thành để tạo môi trường kinh doanh thân thiện, an toàn, minh bạch hơn, gia tăng niềm tin, tạo sự hợp tác “Win – Win” (cùng thắng) giữa chính quyền và doanh nghiệp vì sự phát triển thịnh vượng của tỉnh.

TS.Nguyễn Phương Bắc
Nguồn: http://baobacninh.com.vn