Phát huy vai trò của người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính

22/02/2024 14:05 Số lượt xem: 63

Chiều 02/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả công tác CCHC năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tuyến kết nối tới 63 tỉnh, thành phố.


Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh.

 

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương dự.

Năm 2023, với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tạo động lực, chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC của cả hệ thống hành chính và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, tạo sự thông thoáng về cơ chế, chính sách, kịp thời hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu ngay sau phiên họp.

 

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được chú trọng, quan tâm. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 144 quy định kinh doanh; các Bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 628 quy định kinh doanh. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt... Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của các địa phương đạt trung bình 37,4%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của các địa phương đạt 26,86%...

Tại tỉnh Bắc Ninh, năm 2023 công tác CCHC được các cấp, ngành, địa phương triển khai tích cực. Tổ chức bộ máy được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ; công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông có nhiều đổi mới; công tác xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số từng bước được thực hiện đồng bộ, hiệu quả… 100% cơ quan, đơn vị thuộc UBND các cấp triển khai việc tạo lập hồ sơ công việc trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung toàn tỉnh; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến toàn tỉnh đạt 46,87%; 250 TTHC được thực hiện theo cơ chế “5 tại chỗ”…


Các đại biểu dự phiên họp.

 

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phát huy những kết quả đạt được, nhất là khẩn trương khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để triển khai hiệu quả công tác CCHC trong năm 2024. Trong đó, cần tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC; tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC; cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời, thực hiện nghiêm nhiệm vụ đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy mạnh cải cách TTHC tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chú trọng rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công tại các Bộ, ngành, địa phương; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công ở các lĩnh vực có đủ điều kiện. Tiếp tục triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia theo kế hoạch đã phê duyệt.


Lãnh đạo các Sở, ngành dự phiên họp.

 

Ngày sau phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị các Sở, ngành, địa phương tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác CCHC tại đơn vị trong thời gian tới. Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về cải cách TTHC theo Đề án 06 của Chính phủ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông việc giải quyết TTHC trên môi trường mạng; biểu dương các mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về CCHC.

S.T
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/