Sở Công Thương tổ chức Hội nghị về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành/địa phương (DDCI) năm 2018

13/09/2019 09:05 Số lượt xem: 108

Ngày 05/9/2019, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành/địa phương (DDCI) năm 2018. Đồng chí Phạm Khắc Nam – Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị. TS. Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH thuyết trình tại Hội nghị; tham dự có các đồng chí Thủ trưởng các phòng,ban, đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Ảnh: Quốc Bình

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội tỉnh đã trình bày về “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành/Địa phương (DDCI) năm 2018 của Sở Công Thương”. Theo bảng xếp hạng Chỉ số DDCI năm 2018, Sở Công Thương xếp hạng 13/25 Sở, ngành với 70,17 điểm, giảm 3 bậc so với năm 2017. Trong các Chỉ số thành phần: Chỉ số Tính minh bạch có thứ hạng 13/25 (7,03 điểm); Tính năng động có thứ hạng 12/25 (7,72 điểm); Chi phí thời gian có thứ hạng 12/25 (8,55 điểm); Chi phí không chính thức có thứ hạng 22/25 (6,17 điểm); Cạnh tranh bình đẳng xếp hạng 14/25 (4,86 điểm); Hỗ trợ doanh nghiệp có thứ hạng 12/25 (7,11 điểm); Thiết chế pháp lý xếp hạng 17/25 (6,60 điểm); Vai trò người đứng đầu xếp hạng 16/25 (7,77 điểm).

TS. Nguyễn Phương Bắc thuyết trình tại Hội nghị

Ảnh: Quốc Bình

Để tiếp tục duy trì và cải thiện Chỉ số DDCI trong thời gian tới, Sở Công Thương cần tập trung cải thiện những chỉ tiêu thành phần trong Bộ Chỉ số DDCI thấp điểm như Chi phí không chính thức, Cạnh tranh bình đẳng, Thiết chế pháp lý; quyết liệt trong các hoạt động cải cách thủ tục hành chính công; nâng cao kỹ năng trong tiếp xúc với công dân, doanh nghiệp lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho sự cải thiện.

Quốc Bình - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH