Sở Giao thông Vận tải tổ chức Hội nghị “Phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành/Địa phương (DCI) năm 2018”

04/07/2018 14:05 Số lượt xem: 84

Sáng ngày 03/7/2018, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị “Phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành/Địa phương (DCI) năm 2018”. Đồng chí Lê Ngọc Tuyển – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì Hội nghị. TS. Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH thuyết trình tại Hội nghị; tham dự có các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ cấp Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

Đ/c Lê Ngọc Tuyển – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì Hội nghị

Ảnh: Quốc Bình

Trong phần trình bày đầu tiên, TS. Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH đã bài thuyết trình về một số lý luận và thực tiễn về quản trị với các nội dung sau: “Mật mã quản trị: Chìa khóa để cải cách thành công” với 12 nguyên tắc lãnh đạo của John C. Maxwell; điểm cốt lõi trong xác định mục tiêu lãnh đạo; đổi mới nhận thức, tạo tâm thế cải cách; Đổi mới tư duy chiến lược trong bối cảnh xây dựng Bắc Ninh trở thành TP trực thuộc TW; Các nội dung về Chất lượng quản trị địa phương; Phi giá trị phái sinh của văn hóa, ảnh hưởng và  biện pháp khắc phục để hình thành giá trị văn hóa thực đẩy cải cách; đo lường mức độ hài lòng của người dân và cách thức vượt qua trở ngại trong cải cách.

TS. Nguyễn Phương Bắc trình bày tại Hội nghị

Ảnh: Quốc Bình

Trong bài trình bày thứ hai, TS. Nguyễn Phương Bắc đã tập trung phân tích về “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành/Địa phương (DCI) năm 2018”. Theo báo cáo phân tích Chỉ số DCI tỉnh Bắc Ninh năm 2018, Sở Giao thông Vận tải xếp thứ 17/26 sở, ban, ngành đạt 66,49 điểm với Tính minh bạch đạt 6,36 điểm (xếp hạng 6/26); Tính năng động đạt 7,41 điểm (xếp hạng 18/26); Chi phí thời gian đạt 8,14 điểm (xếp hạng 16/26); Chi phí không chính thức đạt 6,68 điểm (xếp hạng 16/26); Cạnh tranh bình đẳng đạt 4,71 điểm (xếp hạng 15/26); Hỗ trợ doanh nghiệp đạt 6,28 điểm (xếp hạng 23/26) và Thiết chế pháp lý đạt 7,48 điểm (xếp hạng 14/26).

Để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số DCI năm 2019 và những năm tiếp theo, TS Nguyễn Phương Bắc gợi mở một số giải pháp  như cần gia tăng tích cực các hoạt động tương tác, giải quyết các khó khăn,vướng mắc của doanh nghiệp, người dân theo tinh thần trách nhiệm, lắng nghe, cầu thị; giảm thanh tra, kiểm tra…Nâng cao kỹ năng của công chức ngành trong tiếp xúc với công dân, thái độ lịch sự, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ; khi có nhu cầu chính đáng cần được trả kết quả sớm hơn so với thời gian quy định; lấy sự hài lòng của người dân là thước đo cho sự cải cách và hiệu quả công việc./.

Quốc Bình Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội