Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn: Nỗ lực cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh

26/04/2018 10:50 Số lượt xem: 84

Sáng ngày 24/04/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị “Phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành/Địa phương năm 2017”. Đồng chí Nguyễn Hữu Trượng – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì Hội nghị. TS. Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH thuyết trình chính tại Hội nghị; tham dự có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ cấp Sở và các trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH đã có bài trình bày về “Mật mã quản trị: Chìa khóa để cải cách thành công” với 12 nguyên tắc lãnh đạo của John C. Maxwell, việc động lực cải cách và xác lập tâm thế trong hành động; các điểm “cân bằng” để cải cách hiệu quả, đo lường mức độ hài lòng của người dân và cách thức vượt qua trở ngại trong cải cách....

Tại hội nghị cũng đã tập trung phân tích về “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện tại tỉnh Bắc Ninh năm 2017”. Bài trình bày đã giúp Sở, các đơn vị trực thuộc Sở nắm bắt được rõ hơn kết quả chỉ số DCI năm 2017 của Sở.

Theo báo cáo phân tích Chỉ số DCI tỉnh Bắc Ninh năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT xếp thứ 25/26 sở, ban, ngành đạt 65,12 điểm với Tính minh bạch đạt 6,17 điểm (xếp hạng 17/26); Tính năng động đạt 7,18 điểm (xếp hạng 24/26); Chi phí thời gian đạt 7,93 điểm (xếp hạng 24/26); Chi phí không chính thức đạt 6,45 điểm (xếp hạng 25/16); Cạnh tranh bình đẳng đạt 4,58 điểm (xếp hạng 21/16); Hỗ trợ doanh nghiệp đạt 6,49 điểm (xếp hạng 8/26) và Thiết chế pháp lý đạt 7,41 điểm (xếp hạng 25/16).

Với kết quả đó TS Nguyễn Phương Bắc cho rằng Sở Nông nghiệp & PTNT cần có nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc cải thiện Chỉ số DCI của Sở. TS cũng đề xuất một số giải pháp cải thiện Chỉ số thành phần và một số kiến nghị mang tính thực tiễn như: Tăng cường đối thoại; Tăng tính cầu thị; Xử lý tốt các tình huống nếu xảy ra sai sót; Cải thiện phong cách ứng xử; Giảm thanh tra, kiểm tra và Giảm bất bình đẳng...

TS. Nguyễn Phương Bắc trình bày tại Hội nghị

Trên tinh thần cầu thị và lắng nghe, lãnh đạo Sở Nông Nghiệp & PTNT tiếp thu và đánh giá cao những phân tích chi tiết của Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH. những phân tích đó đã giúp Sở nhận thấy được những điểm đã làm tốt, những điểm còn hạn chế để từ đó xây dựng những giải pháp khắc phục. 

Đồng chí Phó giám đốc Sở cũng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Các phòng, ban, đơn vị cần tiếp thu kết quả Chỉ số DCI của Sở làm cơ sở để xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của Sở; Căn cứ theo chức năng các phòng, ban, đơn vị cần rà soát kỹ các văn bản quy phạm pháp luật về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để thực hiện tốt nhiệm vụ cải thủ tục hành chính đặc biệt là đơn giản hóa và cắt giảm các thủ tục không cần thiết thuộc phạm vi của đơn vị; Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở một cách khoa học, hợp lý...

Việc tổ chức hội nghị phân tích Chỉ số DCI Bắc Ninh năm 2017 thể hiện tính cầu thị, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý điều hành, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Dung – Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH