Sở Y tế tổ chức Hội nghị về Chỉ số Năng lực cạnh tranh năm 2018 và công bố mức độ hài lòng của người bệnh năm 2019

10/09/2019 13:40 Số lượt xem: 118

Ngày 09/08/2019, Sở Y tế tổ chức Hội nghị về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành/địa phương (DDCI) năm 2018. Đồng chí Tô Thị Mai Hoa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị. TS. Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH thuyết trình tại Hội nghị; tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các phòng,ban, đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Ảnh: Quốc Bình

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội tỉnh đã trình bày chuyên đề “Từ nhận thức tới hành vi tích cực hướng tới hài lòng của doanh nghiệp và người dân”, trong đó đưa ra những góc nhìn khoa học gắn với hoạt động thực tiễn trong cung ứng dịch vụ hành chính công, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Đồng thời, Hội nghị được nghe những phân tích về “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành/Địa phương (DDCI) của Sở Y tế”.Theo bảng xếp hạng Chỉ số DDCI năm 2018, Sở Y tế xếp hạng 9/25 Sở, ngành với 71,01 điểm, tăng 13 bậc so với năm 2017. Trong các Chỉ số thành phần: Chỉ số Tính minh bạch có thứ hạng 19/25 (6,85 điểm); Tính năng động có thứ hạng 8/25 (7,80 điểm); Chi phí thời gian có thứ hạng 7/25 (8,63 điểm); Chi phí không chính thức có thứ hạng 9/25 (6,36 điểm); Cạnh tranh bình đẳng xếp hạng 8/25 (5,10 điểm); Hỗ trợ doanh nghiệp có thứ hạng 17/25 (7,00 điểm); Thiết chế pháp lý xếp hạng 9/25 (6,78 điểm); Vai trò người đứng đầu xếp hạng 1/25 (7,94 điểm).

Đồng thời Viện đã tổ chức công bố mức độ hài lòng của người bệnh và xếp hạng Bệnh viện từ mức độ hài lòng của người bệnh đối với 9 bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

TS. Nguyễn Phương Bắc thuyết trình tại Hội nghị

Ảnh: Quốc Bình

Theo kết quả Chỉ số DDCI 2018, doanh nghiệp được khảo sát đánh giá chưa cao về sự cải thiện của Sở Y tế thông qua các chỉ số thành phần như Tính minh bạch, Hỗ trợ doanh nghiệp . Tuy nhiên, doanh nghiệp đánh giá rất tích cực chỉ tiêu liên quan tới Vai trò của người đứng đầu đơn vị. Để nâng cao tiếp tục cải thiện Chỉ số DDCI trong thời gian tới, Sở Y tế cần tập trung cải thiện những chỉ tiêu thành phần trong Bộ Chỉ số DDCI thấp điểm; quyết liệt trong các hoạt động nâng cao kỹ năng trong tiếp xúc với người dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho sự cải thiện.

Quốc Bình - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh