Tập huấn cho cán bộ đoàn huyện Gia Bình

29/04/2018 10:11 Số lượt xem: 115

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, Sáng ngày 26/4/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phối  hợp với Huyện Đoàn Gia Bình tổ chức đào tạo, tập huấn cho Đoàn viên thanh niên huyện Gia Bình về nội dung nâng cao năng lực Đoàn viên thanh niên trong việc tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đổi mới tư duy, cải cách hành chính, hướng tới sự hài long của người dân. TS. Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội tham dự và trình bày tại buổi tập huấn.

TS. Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội trình bày tại buổi tập huấn.

Chính phủ đã kịp thời có Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo cơ hội cho Việt Nam tái cơ cấu kinh tế, thay đổi tâm thế xã hội; phát huy vai trò của thị trường; đổi mới thể chế kinh tế để đón nhận những tác động tích cực từ cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay, Bắc Ninh đang trong giai đoạn chuyển hướng về cấu trúc tăng trưởng vì vậy sẽ xuất hiện thêm nhiều cơ hội hơn nhưng thách thức cũng nhiều hơn, nhất là xung đột tầm nhìn dài hạn và biện pháp ngắn hạn, năng lực quản trị tăng chậm hơn gia tăng quy mô kinh tế, tác động của phi giá trị phái sinh văn hóa làng xã. Bắc Ninh có thể nắm bắt thời cơ tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ 4.0 như: Thay đổi về giáo dục (ví dụ mô hình giáo dục STEM); Môi trường khuyến khích địa phương về kết nối kinh tế trong nước FDI; Thay đổi cách quản trị: yếu tố con người; xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy hiện đại hóa khu vực dịch vụ; xây dựng đô thị thông minh,…

Tại buổi tập huấn tập, các Đoàn viên thanh niên cũng được nghe TS. Nguyễn Phương Bắc giới thiệu về các nguyên tắc lãnh đạo, tạo động lực đổi mới, thúc đẩy cải cách hành chính, hướng tới sự hài long của người dân.

Buổi tập huấn chuyên đề còn giúp cho mỗi cá nhân nhận diện được bản thân, xây dựng tổ chức bền vững; trang bị kỹ năng lãnh đạo trong giai đoạn hội nhập, nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với thanh niên cả nước nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt thời cơ phát triển mới.

Huyện đoàn Gia Bình một trong những cơ quan rất quan tâm tới đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ đoàn, đồng thời cũng  là đơn vị đoàn cấp huyện đầu tiên được Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh hỗ trợ tập huấn, nâng cao năng lực. Đây là những nội dung quan trọng nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ trẻ, góp phần cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng hình ảnh địa phương, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Gia Bình.

Hoàng Quyên – Viện Nghiên cứu PTKTXH