Tập huấn cho cán bộ đoàn thị xã Từ Sơn

02/08/2018 16:09 Số lượt xem: 175

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, Sáng ngày 01/8/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phối  hợp với Thị Đoàn Từ Sơn tổ chức đào tạo, tập huấn cho Đoàn viên thanh niên thị xã Từ Sơn về nội dung đổi mới tư duy, cải cách hành chính và nâng cao năng lực Đoàn viên thanh niên trong việc tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trên địa bàn thị xã. TS. Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội tham dự và trình bày tại buổi tập huấn.

TS. Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội trình bày tại buổi tập huấn.

Trong thời gian gần đây, khởi nghiệp là xu hướng mới được Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo để tạo mọi điều kiện thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, hướng tới xây dựng một quốc gia khởi nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang trở thành xu hướng trên toàn thế giới, Chính phủ đã kịp thời có Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo cơ hội cho Việt Nam tái cơ cấu kinh tế, thay đổi tâm thế xã hội; phát huy vai trò của thị trường; đổi mới thể chế kinh tế để đón nhận những tác động tích cực từ cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay, Bắc Ninh đang trong giai đoạn chuyển hướng về cấu trúc tăng trưởng vì vậy sẽ xuất hiện thêm nhiều cơ hội hơn nhưng thách thức cũng nhiều hơn, nhất là xung đột tầm nhìn dài hạn và biện pháp ngắn hạn, năng lực quản trị tăng chậm hơn gia tăng quy mô kinh tế, tác động của phi giá trị phái sinh văn hóa làng xã. Bắc Ninh có thể nắm bắt thời cơ tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ 4.0 như: Thay đổi về giáo dục (ví dụ mô hình giáo dục STEM); Môi trường khuyến khích địa phương về kết nối kinh tế trong nước FDI; Thay đổi cách quản trị: yếu tố con người; xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy hiện đại hóa khu vực dịch vụ; xây dựng đô thị thông minh,…

Buổi tập huấn chuyên đề giúp cho mỗi cá nhân nhận diện được bản thân, xây dựng tổ chức bền vững; tạo động lực đổi mới, thúc đẩy cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân; nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với thanh niên cả nước nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt thời cơ mới để khởi nghiệp phát triển.

Được đánh giá là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn, tác động trực tiếp đến quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa của tỉnh, những năm qua, thị xã Từ Sơn luôn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Trong quy hoạch của tỉnh, Từ Sơn là một trong ba đô thị cốt lõi để đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, mục tiêu đặt ra với Từ Sơn là trở thành đô thị loại III vào năm 2018. Mục tiêu này đòi hỏi Từ Sơn phải đẩy mạnh phát triển toàn diện lĩnh vực kinh tế, gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với cải cách hành chính, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đặc biệt là lực lượng thanh niên trên địa bàn thị xã . Thị đoàn Từ Sơn một trong những cơ quan rất quan tâm tới đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ đoàn, việc phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh hỗ trợ tập huấn, nâng cao năng lực cho ĐVTN những nội dung quan trọng sẽ giúp trang bị kiến thức cho cán bộ trẻ, góp phần cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng hình ảnh địa phương, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Từ Sơn.

Hoàng Quyên – Viện Nghiên cứu PTKTXH