Thông báo kết quả phỏng vấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (Vòng 2)

01/04/2024 16:02 Số lượt xem: 35

Căn cứ số 55/SNV-CCVC ngày 14/01/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, về việc thống nhất Kế hoạch tuyển dụng người vào làm việc từ nguồn thu sự nghiệp của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH - VNC ngày 05/01/2024 của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh về việc tuyển dụng người vào làm việc từ nguồn thu sự nghiệp năm 2024;

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả phỏng vấn (vòng 2) đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vào làm việc tại Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh.

(Có danh sách kèm theo)

Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.

Xem chi tiết tại đây.

Bảng tổng hợp điểm phỏng vấn vòng 2

Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh Bắc Ninh