Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2024 (vòng 1)

13/03/2024 07:57 Số lượt xem: 49

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐTD ngày 07/03/2024 của Hội đồng tuyển dụng người vào làm việc từ nguồn thu sự nghiệp năm 2024 Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh về việc công nhận kết quả thẩm
định hồ sơ đăng ký dự tuyển (vòng 1);
Hội đồng tuyển dụng người vào làm việc từ nguồn thu sự nghiệp Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh, năm 2024 thông báo như sau:
1. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi VC01: 01 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ đạt: 01 hồ sơ; Hồ sơ không đạt: 0 hồ sơ. (Có danh sách chi tiết kèm theo)
2. Dự kiến tổ chức phỏng vấn (vòng 2)
- Thời gian phỏng vấn bắt đầu từ 14h00, ngày 26/03/2024 (Thứ ba).
- Địa điểm phỏng vấn: Tại Phòng họp tầng 3, trụ sở Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội - Số 6, đường Nguyễn Đăng Đạo, thành phố Bắc Ninh.
Mọi ý kiến, thắc mắc phản ánh về Văn Phòng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội, số điện thoại: 0222.3616.388 để được giải đáp kịp thời.
Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.
Chi tiết xem Tại đây.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển xem tại đây.