Thông báo Tuyển dụng viên chức (nghiên cứu viên hạng III))

17/09/2019 19:48 Số lượt xem: 1644

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-SNV ngày 17/9/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2019.

Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019, như sau:

 

1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển:

TT

Vị trí việc làm cần tuyển

Chức danh nghề nghiệp

Số lượng cần tuyển

Trình độ

chuyên môn

Trình độ tin học

Ưu tiên

Mã số đăng ký dự tuyển

Trình độ

Ngành, chuyên ngành đào tạo

1

Viên chức nghiên cứu lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Nghiên cứu viên
(hạng III)

01

Tốt nghiệp

Đại học

 

Ngôn ngữ Anh - Tài chính ngân hàng

CNTT cơ bản

Có hiểu biết, say mê và có kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học; Được giao chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở trở lên

VC 01

2. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và các tài liệu kèm theo trong giờ hành chính, kể từ ngày thông báo tuyển dụng đến hết ngày 18/10/2019 (trừ ngày thứ bẩy, chủ nhật);

- Hạn cuối cùng để nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 16h30' ngày 18/10/2019.

- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký: Văn phòng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội (Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà A, số 6 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

(Chi tiết đề nghị xem trên Cổng thông tin điện tử của Viện, địa chỉ: vienktxh.bacninh.gov.vn hoặc xem tại bảng niêm yết tại tầng 4 trụ sở của Viện).

Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trân trọng thông báo!

Kèm theo quyết định phế duyệt và kế hoạch tuyển dụng viên chức của Viện./documents/3565029/3939315/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+ph%C3%AA+duy%E1%BB%87t+c%E1%BB%A7a+s%E1%BB%9F+NV.pdf/c093cc61-f5e9-4af2-adf0-372eab9c6b5b