Thu ngân sách Nhà nước tháng 1 đạt gần 5.000 tỷ đồng

02/02/2023 10:30 Số lượt xem: 46

Tháng 01, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 4.910 tỷ đồng, bằng 15,5% so với dự toán năm; so với các gốc so sánh tháng trước và cùng tháng năm trước lần lượt tăng 99,2% và tăng 29,5%.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trong đó, thu nội địa đạt 4.260 tỷ đồng; thu từ hải quan đạt 650 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 3.052,5 tỷ đồng, tăng 112% so với tháng trước và tăng 31,7% so với cùng tháng năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 1.437,5 tỷ đồng, bằng 7,1% so với dự toán năm, so với tháng trước giảm 63,6% và tăng 5,8% cùng tháng năm trước.

M.B
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/