Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thông qua Zalo Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp

18/08/2021 12:38 Số lượt xem: 244

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh - Cơ quan Thường trực của Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp (Tổ phản ứng nhanh 3 nhất) tỉnh Bắc Ninh đã thiết lập kênh tiếp nhận kiến nghị trên ứng dụng Zalo.

Người dân quét mã QR - Tổ phản ứng nhanh 3 nhất tại Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình.

Zalo Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp và danh sách, thông tin liên hệ của các thành viên Tổ phản ứng nhanh được công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh và niêm yết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

Theo đó, người dân, doanh nghiệp chỉ cần quét mã QR hoặc tìm kiếm trên ứng dụng Zalo Tổ phản ứng nhanh 3 nhất tỉnh Bắc Ninh để gửi các phản ánh, kiến nghị tới cơ quan chức năng. Đồng thời, tại đây, người dân, doanh nghiệp cũng có thể tìm kiếm các thông tin về môi trường chính sách, đầu tư và các sự kiện nổi bật về kinh tế - xã hội của địa phương.

Để đảm bảo hoạt động của Tổ được kịp thời, chính xác, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã thành lập 3 bộ phận gồm: Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin; Tổ chuẩn đoán, đề xuất phương án xử lý và Tổ xử lý hiện trường. Qua tiếp nhận, sàng lọc, tổng hợp thông tin từ kênh Zalo, sẽ chuyển tới bộ phận phân loại và đề xuất phương án xử lý; sau đó, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan để xử lý trực tiếp tại hiện trường, nhằm kịp thời tháo gỡ, tạo những điều kiện thuận nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, Tổ phản ứng nhanh đã tiếp nhận và giải quyết hơn 20 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến vấn đề đi lại của công nhân, đưa đón chuyên gia về làm việc tại Bắc Ninh, tiêm vắc xin cho người lao động tại các doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… thông qua ứng dụng Zalo.

Đây là hành động cụ thể, thiết thực khẳng định sự đồng hành của tỉnh Bắc Ninh với doanh nghiệp, vai trò, sự vào cuộc tích cực của Tổ phản ứng nhanh sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, chuyển hóa thách thức thành cơ hội để phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

S.T
Nguồn: http://bacninh.gov.vn/