Tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

22/03/2024 09:54 Số lượt xem: 35

Sáng 11/3, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

 

Dự Hội nghị có Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu I; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Quyết định 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, các địa phương tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tới các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân. Tổ chức các hội nghị tập huấn, sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Giai đoạn 2014 - 2023, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận và cung cấp thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ cho 1.237 thân nhân liệt sỹ và hướng dẫn 863 thân nhân đi tìm mộ liệt sỹ; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ đối với 2.235 liệt sỹ thuộc các địa phương quản lý; tiến hành tìm kiếm, quy tụ được 11 hài cốt liệt sỹ về các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. Công tác đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ đảm bảo trang trọng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tụ hài cốt liệt sỹ; các chế độ, chính sách đối với các lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, người cung cấp thông tin, thân nhân liệt sỹ, đền bù thiệt hại công trình, hoa màu của nhân dân liên quan đến quá trình quy tập… được đảm bảo.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị.

 

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các Sở, ban, ngành liên quan, các địa phương trong thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ rõ một số mặt còn hạn chế, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là Ban Chỉ đạo 515 các cấp tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu và UBND tỉnh trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tổ chức đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ bảo đảm trang trọng, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn (thứ 5 từ trái qua) trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Tại Hội nghị, 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

H.T
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/