Tọa đàm với Viện nghiên cứu Châu Âu về thực trạng đổi mới sáng tạo tại Bắc Ninh

12/08/2022 09:26 Số lượt xem: 226

Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp đón và làm việc với đoàn công tác Viện nghiên cứu Châu Âu vào sáng ngày 11/08/2022 để cùng trao đổi ý kiến về chủ đề Đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế tại tỉnh Bắc Ninh. Buổi tọa đàm do TS. Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh và PGS. TS. Nguyễn Chiến Thắng đồng chủ trì. Tham dự buổi họp là đại diện các đơn vị có liên quan như Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh và các phòng, ban chuyên môn của hai Viện nghiên cứu.

Nhằm khảo sát và đo lường việc triển khai đổi mới sáng tạo tại địa phương, phục vụ cho đề tài nghiên cứu về Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, các vấn đề xoay quanh cơ chế, chính sách Quản lý nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo trong chính doanh nghiệp đã được các bên tham gia buổi làm việc cùng đưa ra bàn luận.

Trên phương diện quản lý nhà nước, các bên đã chia sẻ thông tin về những chính sách chuyên ngành, bao gồm thuế, tín dụng, hỗ trợ thương mại hóa, hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ, hợp tác khoa học – công nghệ, công nghiệp, v.v và cả những chính sách của tỉnh Bắc Ninh nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông qua việc luận bàn các vấn đề tại địa phương, các bên đã hiểu hơn về sự thành công, hạn chế đi kèm với đó là những khó khăn trong việc triển khai các chính sách và cách thức tháo gỡ của tỉnh Bắc Ninh đã có tác động như thế nào đến quá trình đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. 

Theo PGS. TS. Nguyễn Chiến Thắng, đổi mới sáng tạo không nên chỉ dừng lại ở việc đầu tư cho phát triển các những lĩnh vực công nghệ cao như Blockchain, Fintech, AI mà có thể xuất phát từ chính những nhu cầu cơ bản trong quá trình lao động sản xuất của doanh nghiệp như đổi mới sản phẩm, đổi mới việc quản trị trong tổ chức, v.v. Tuy nhiên, vì những sáng tạo, đổi mới này còn khó định lượng hoặc thiếu những minh chứng nên mặc dù đã có sự nỗ lực rất lớn trong việc xây dựng các hành lang pháp lý, chính sách hỗ trợ nên các doanh nghiệp đối mới sáng tạo trên khía cạnh này còn chưa thực sự tiếp cận được nhiều nguồn hỗ trợ.


Toàn cảnh tọa đàm - Ảnh: Minh Hương

Trên phương diện Doanh nghiệp, những vấn đề được chú trọng trong suốt buổi làm việc bao gồm các doanh nghiệp điển hình trong đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh, tình hình hoạt động đổi mới của họ, hiệu quả và các yếu tố tác động đến đổi mới sáng tạo của những doanh nghiệp này qua khảo sát thực tế và một số khó khăn cũng như sự hỗ trợ họ nhận được từ các cơ quan có thẩm quyển trên địa bàn tỉnh. 

TS. Nguyễn Phương Bắc cho rằng việc đổi mới sáng tạo đang diễn ra mạnh mẽ, đa dạng và rộng khắp khi có sự tham gia của nhiều đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh thêm rằng, quá trình này sẽ đạt được hiệu quả cao hơn nữa khi mà những chính sách hỗ trợ và khuyến khích phát triển hệ sinh thái liên quan được triển khai mang lại những kết quả tích cực.


Đại diện hai Viện tại buổi làm việc - Ảnh: Minh Hương

Buổi tọa đàm là cơ hội quý giá để hai Viện và đại diện các đơn vị liên quan được lắng nghe, đưa ra ý kiến của mình trong công tác thúc đẩy đổi mới sáng tạc theo lĩnh vực chuyên môn. Các ý kiến đóng góp được ghi nhận và sẽ trở thành cơ sở cho việc đẩy mạnh quá trình sáng tạo, quá trình đổi mới trong tương lai diễn ra hiệu quả hơn. 

Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong thời gian tới để trao đổi các ý tưởng khoa học và đề xuất những giải pháp thiết thực hơn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Minh Hương - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh Bắc Ninh