Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 16.700 tỷ đồng

16/03/2023 09:04 Số lượt xem: 53

Trong 02 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt 16.746 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 30%.


Người dân mua sắm dịp Tết tại Siêu thị Huy Hùng (Từ Sơn).

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 34,4%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 47,8%; đặc biệt, doanh thu dịch vụ du lịch và lữ hành gấp hơn 5 lần; riêng ngành dịch vụ giảm 2,6%.

Tính riêng tháng 02/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 8.264,4 tỷ đồng, giảm 2,6% so với tháng trước và tăng 31,1% cùng tháng năm trước.

M.B
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/