Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 8.400 tỷ đồng

02/02/2023 10:28 Số lượt xem: 29

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2023 ước đạt 8.432,7 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 5,4%, tăng 30,8% so với cùng tháng năm trước.


Người dân lựa chọn hàng hóa tại siêu thị Dabaco Từ Sơn.

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 6.748,4 tỷ đồng, tăng 5,3% so với tháng trước; các nhóm hàng khác đều có mức tăng từ 0,8-9,2%; riêng nhóm hàng gỗ và vật liệu xây dựng giảm 0,1%. So với cùng tháng năm trước, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 33%, tất cả các nhóm hàng đều có mức tăng cao, tăng cao nhất là các nhóm hàng: vật phẩm, văn hoá, giáo dục, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe có động cơ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 768,3 tỷ đồng, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 37,6% so với cùng tháng năm trước; doanh thu dịch vụ du lịch và lữ hành, đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 6,8% so với tháng trước và tăng 6,2 tỷ đồng do năm trước không có doanh thu; doanh thu các ngành dịch vụ ở địa phương đạt 909,7 tỷ đồng, tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng tháng năm trước.

M.B
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/