Triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

05/02/2024 14:39 Số lượt xem: 47

Nhằm góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, tại văn bản số 363/UBND-KTTH, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (BĐSHKD) trên địa bàn tỉnh.


Cán bộ Cục Thuế tỉnh rà soát thông tin các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai chức năng BĐSHKD đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tế địa phương. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức khác về mục đích, ý nghĩa của chức năng BĐSHKD.

Thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin trên chức năng BĐSHKD đúng với cơ sở dữ liệu trên ứng dụng Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) và thực tế. Tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi về địa điểm, ngành nghề, doanh thu, mức thuế và các thông tin khác theo đúng quy định về công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Tích cực triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thông tin đăng ký thuế của chủ hộ kinh doanh để đảm bảo đồng bộ dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo Đề án 06.

Các Sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai chức năng BĐSHKD; phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, hộ kinh doanh về: truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, đăng ký thuế điện tử, khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

Việc triển khai BĐSHKD giúp cơ quan Thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống bỏ sót hộ, chống thất thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời, hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức khác thực hiện phản hồi thông tin đến cơ quan Thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh; tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế.

S.T
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/