Trung tâm y tế huyện Yên Phong tổ chức Hội nghị Đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trong lĩnh vực y tế tỉnh Bắc Ninh năm 2019

13/09/2019 09:10 Số lượt xem: 136

Ngày 11/9/2019, Trung tâm y tế huyện Yên Phong tổ chức Hội nghị về Đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trong lĩnh vực y tế tỉnh Bắc Ninh năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm y tế (TTYT) huyện Yên Phong chủ trì Hội nghị. TS. Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH thuyết trình tại Hội nghị; tham dự có các đồng chí Lãnh đạo TTYT, Thủ trưởng các phòng,ban trực thuộc.

TS. Nguyễn Phương Bắc thuyết trình tại Hội nghị

Ảnh: Quốc Bình

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã mô tả tổng quan những nghiên cứu về việc xây dựng, triển khai khảo sát và đưa ra kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh. Khảo sát này dựa trên khảo sát xã hội học để hình thành cơ sở dữ liệu và lượng hóa ý kiến, cảm nhận của người dân khi trải nghiệm dịch vụ y tế tại tuyến tỉnh và tuyến huyện, được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu, thống kê mô tả cắt ngang, sử dụng công cụ phiếu khảo sát, phỏng vấn những người đã sử dụng dịch vụ trong vòng một năm trở lại đây để họ cung cấp ý kiến, thông tin theo phương thức hồi cố. Dựa trên cách tiếp cận và mô hình khảo sát nước ngoài, tham khảo những nghiên cứu, khảo sát đã triển khai tại Việt Nam, cuộc khảo sát chỉ ra 5 đặc tính phản ánh chất lượng dịch vụ y tế công gồm: sự tin cậy, phương tiện hữu hình, mức độ đáp ứng, năng lực phục vụ và sự đồng cảm.

Kết quả khảo sát năm 2019 cho thấy đối tượng khảo sát đánh giá các chỉ tiêu liên quan tới chất lượng dịch vụ y tế công cung cấp bởi các cơ sở y tế công lập ở mức đánh giá Rất hài lòng/Hài lòng/Bình thường có tỷ trọng bình quân 94,80% (cao hơn mức năm 2018 là 90,92%). Theo kết quả quy điểm các chỉ tiêu đánh giá theo phương pháp quy điểm thang đo 10, điểm số tổng hợp cao nhất tại Bệnh viện đa khoa tỉnh với 67,45 điểm; Trung tâm Y tế huyện Yên Phong đạt 55,92 điểm (thứ hạng 9/9 đơn vị được khảo sát).

Quốc Bình - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH