Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị “Phân tích chuyên sâu Chỉ số thành phần PAPI, PCI, DDCI – Kỹ năng giao tiếp của cán bộ khi thi hành công vụ”

06/09/2019 16:28 Số lượt xem: 44

Ngày 26/7/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị “Phân tích chuyên sâu Chỉ số thành phần PAPI, PCI, DDCI – Kỹ năng giao tiếp của cán bộ khi thi hành công vụ”. Đồng chí Ngô Quang Trung, giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh chủ trì Hội nghị; Đồng chí Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ viên chức thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Ảnh: Quốc Bình

Tại Hội nghị, TS.Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội tỉnh đã trình bày chuyên đề “Từ nhận thức tới hành vi tích cực hướng tới hài lòng của doanh nghiệp và người dân”, trong đó đưa ra những góc nhìn khoa học gắn với hoạt động thực tiễn trong cung ứng dịch vụ hành chính công, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Đồng thời, Hội nghị được nghe những phân tích về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành/Địa phương (DDCI) của ngành Tài nguyên môi trường nói chung và một số nội dung liên quan tới lĩnh vực đất đai dưới góc nhìn phản ánh của doanh nghiệp.

TS.Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội tỉnh thông tin tại Hội nghị.

Ảnh: Quốc Bình

Để nâng cao tiếp tục cải thiện Chỉ số DDCI trong thời gian tới, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cần tập trung cải thiện những chỉ tiêu thành phần trong Bộ Chỉ số DDCI thấp điểm; quyết liệt trong các hoạt động cải cách thủ tục hành chính công; nâng cao kỹ năng trong tiếp xúc với công dân, doanh nghiệp lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho sự cải thiện.

Quốc Bình - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh Bắc Ninh