Vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới tăng 62,5%

02/02/2023 10:32 Số lượt xem: 54

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 01/2023, toàn tỉnh có 236 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2022 với tổng số vốn đăng ký hơn 3.272 tỷ đồng, tăng 62,5%; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 13,87 tỷ đồng.


Sản xuất linh kiện tại Công ty TNHH Intops Việt Nam (KCN Yên Phong).

 

Cũng trong tháng 01, toàn tỉnh có 174 doanh nghiệp hoạt động trở lại; 38 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động; 588 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 30 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện…

Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19.626 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 350.187 tỷ đồng. Trong đó, 18.064 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 339.262 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 18,78 tỷ đồng.

Ngoài ra có 1.562 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng với tổng số vốn điều lệ hơn 10.925 tỷ đồng; thực hiện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 3.463 doanh nghiệp.

S.T
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/