Trong bối cảnh khôi phục sản xuất và nâng cao chất lượng điều hành, tỉnh đã có nhiều hoạt động, mang lại cảm hứng và nỗ lực mới trong cải thiện Chỉ số PCI. Ngay sau khi làn sóng dịch lần thứ 4 ở Bắc Ninh được kiểm soát, ngày 10/7/2021, tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến về cải thiện môi trường kinh doanh và các chỉ số điều hành địa phương.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3338
Đã truy cập : 45620990