Thống kê truy cập

Online : 6750
Đã truy cập : 138458442

Sở Giáo dục và Đào tạo - Công an tỉnh - Sở Giao thông vận tải vừa ban hành Kế hoạch phối hợp triển khai xây dựng mô hình “Nhà xe học sinh, sinh viên an toàn giao thông” trong trường học.