Thống kê truy cập

Online : 6946
Đã truy cập : 84715193

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng vừa ký Quyết định số 18/QÐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.