Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 11
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 10/VNC-TB Giờ làm việc mùa đông Kinh tế - Tài chính 11/10/2022
2 09/TB-VNC Phân công nhiệm vụ Kinh tế - Tài chính 21/09/2022
3 84/QĐ-VNC Quyết định cử đi công tác Kinh tế - Tài chính 16/09/2022
4 07/VNC-TB Nghỉ lễ 2/9 Kinh tế - Tài chính 29/08/2022
5 65/QĐ-VNC Tiếp nhận và phân công nhiệm vụ Kinh tế - Tài chính 01/08/2022
6 06/VNC-TB Phân công nhiệm vụ Kinh tế - Tài chính 05/07/2022
7 46/QĐ-VNC Cử cán bộ đi công tác Hà Nội Kinh tế - Tài chính 16/05/2022
8 04/VNC-TB Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 Kinh tế - Tài chính 29/04/2022
9 03/VNC-TB Thông báo giờ làm việc mùa hè 2022 Kinh tế - Tài chính 15/04/2022
10 46/KH-VNC Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo ANTT năm 2022 An ninh-Quốc phòng 08/03/2022
11 403/VNC-VP Mời dự hội nghị tập huấn luật đầu tư năm 2014 Kinh tế - Tài chính 25/11/2015
Trang 1/1|<<1