Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 68
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 306/VNC-NCKH Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/CP-NQ Kinh tế - Tài chính 15/09/2023
2 78/BC-VNC Báo cáo Kết quả triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW Kinh tế - Tài chính 12/09/2023
3 296/VNC-VP Góp ý vào Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Kinh tế - Tài chính 11/09/2023
4 294/VNC-NCKH Góp ý dự thảo Kế hoạch điều hành tăng trưởng KTXH Quý IV/2023 Kinh tế - Tài chính 11/09/2023
5 291/GM-VNC Giấy mời Tham dự Tọa đàm năm 2023 Kinh tế - Tài chính 11/09/2023
6 77/BC-VNC Báo cáo Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX Kinh tế - Tài chính 08/09/2023
7 287/VNC-NCKH Đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kinh tế - Tài chính 07/09/2023
8 76/BC-VNC Báo cáo cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp Kinh tế - Tài chính 06/09/2023
9 75/BC-VNC Báo cáo Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XII Kinh tế - Tài chính 30/08/2023
10 74/BC-VNC Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Kinh tế - Tài chính 30/08/2023
11 271/VNC-NCKH Góp ý dự thảo quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị Kinh tế - Tài chính 24/08/2023
12 269/VNC-NCKH Về việc thực hiện Kế hoạch số 246/KH-UBND của UBND tỉnh về Điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội Quý III năm 2023 Kinh tế - Tài chính 24/08/2023
13 56/QĐ - VNC Quyết định Về việc kỷ luật viên chức Kinh tế - Tài chính 24/08/2023
14 70/BC-VNC Báo cáo Cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp Kinh tế - Tài chính 22/08/2023
15 257/VNC–VP Mời tham dự Hội thảo tổng kết dự án “Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh” và tập huấn “Xây dựng Kế hoạch tăng trưởng xanh cấp tỉnh” tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh Kinh tế - Tài chính 15/08/2023
16 249 /VNC - NCKH Phối hợp thực hiện công tác báo cáo của Tổ chuyên gia gỡ khó Kinh tế - Tài chính 09/08/2023
17 245/VNC - NCKH Phối hợp cung cấp thông tin phản ánh kiến nghị Kinh tế - Tài chính 04/08/2023
18 242/VNC-NCKH Đề xuất nội dung trao đổi, hợp tác phát triển với thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên Kinh tế - Tài chính 31/07/2023
19 240/VNC-NCKH Góp ý Dự thảo Phụ lục đính kèm Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 Kinh tế - Tài chính 28/07/2023
20 233/VNC–VP Tiếp và làm việc với Đoàn công tác VCCI trao đổi về công tác cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng quản trị môi trường Kinh tế - Tài chính 21/07/2023
Trang 1/4|<<1234>>|