Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 4
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 04/VNC-TB Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 Kinh tế - Tài chính 29/04/2022
2 03/VNC-TB Thông báo giờ làm việc mùa hè 2022 Kinh tế - Tài chính 15/04/2022
3 46/KH-VNC Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo ANTT năm 2022 An ninh-Quốc phòng 08/03/2022
4 403/VNC-VP Mời dự hội nghị tập huấn luật đầu tư năm 2014 Kinh tế - Tài chính 25/11/2015
Trang 1/1|<<1