Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 110
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 11/BC-VNC Báo cáo Cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp Kinh tế - Tài chính 31/01/2024
2 02/VNC - TB Thông báo Lịch Trực và nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 Kinh tế - Tài chính 29/01/2024
3 27/VNC–VP Công bố kết quả khảo sát Chỉ số DDCI Bắc Ninh 2023 Kinh tế - Tài chính 22/01/2024
4 01/VNC-TB Thông báo về việc nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính Kinh tế - Tài chính 22/01/2024
5 24/VNC-NCKH Báo cáo về Hội thảo công bố sách trắng và hội nghị đối thoại của Eurocham Kinh tế - Tài chính 18/01/2024
6 06/BC-VNC Báo cáo Cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp Kinh tế - Tài chính 18/01/2024
7 05/QĐ-VNC Quyết định V/v chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu: Văn phòng phẩm Kinh tế - Tài chính 17/01/2024
8 04/QĐ- VNC Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chỉ định thầu gói thầu Văn phòng phẩm Kinh tế - Tài chính 17/01/2024
9 06/QĐ-VNC Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Tài chính 17/01/2024
10 11/VNC–NCKH Báo cáo tình hình chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024 Kinh tế - Tài chính 09/01/2024
11 06/VNC-NCKH Trình Dự thảo Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2024 Kinh tế - Tài chính 08/01/2024
12 01/TTr - VNC Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người vào làm việc từ nguồn thu sự nghiệp của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2024 Kinh tế - Tài chính 05/01/2024
13 38/VNC-TB Thông báo về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 Kinh tế - Tài chính 27/12/2023
14 39/VNC - TB Thông báo Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 Kinh tế - Tài chính 27/12/2023
15 37/VNC-TB Thông báo về việc triển khai Bộ Quy tắc “Văn hóa giao thông” của người Bắc Ninh Kinh tế - Tài chính 22/12/2023
16 178/QĐ –VNC Quyết định V/v phân công nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Thùy Kinh tế - Tài chính 20/12/2023
17 443 /VNC-NCKH Đóng góp ý kiến về Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW Kinh tế - Tài chính 15/12/2023
18 444/VNC-NCKH V/v cử cán bộ tham gia Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Ninh. Kinh tế - Tài chính 15/12/2023
19 153 /QĐ – VNC Quyết định Tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2023 Kinh tế - Tài chính 28/11/2023
20 149/QĐ - VNC Quyết định Phê duyệt danh mục, dự toán gói thầu Văn phòng phẩm Kinh tế - Tài chính 23/11/2023
Trang 1/6|<<123456>>|