Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo ANTT năm 2022
Số ký hiệu 46/KH-VNC Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 08/03/2022 Người ký Đinh Nam Thắng
Lĩnh vực An ninh-Quốc phòng File đính kèm
Nội dung Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo ANTT năm 2022