Văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp nhận và phân công nhiệm vụ
Số ký hiệu 65/QĐ-VNC Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 01/08/2022 Người ký Nguyễn Phương Bắc
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Tiếp nhận và phân công nhiệm vụ