Văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác VCCI trao đổi về công tác cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng quản trị môi trường
Số ký hiệu 233/VNC–VP Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/07/2023 Người ký Nguyễn Phương Bắc
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Tiếp và làm việc với Đoàn công tác VCCI trao đổi về công tác cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng quản trị môi trường