Văn bản quy phạm pháp luật

Mời tham dự Hội thảo tổng kết dự án “Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh” và tập huấn “Xây dựng Kế hoạch tăng trưởng xanh cấp tỉnh” tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 257/VNC–VP Hình thức văn bản Giấy mời
Ngày ban hành 15/08/2023 Người ký Đinh Nam Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Mời tham dự Hội thảo tổng kết dự án “Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh” và tập huấn “Xây dựng Kế hoạch tăng trưởng xanh cấp tỉnh” tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh