Văn bản quy phạm pháp luật

góp ý Dự thảo Phụ lục đính kèm Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050
Số ký hiệu 240/VNC-NCKH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/07/2023 Người ký Nguyễn Phương Bắc
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung góp ý Dự thảo Phụ lục đính kèm Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050