Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XII
Số ký hiệu 75/BC-VNC Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 30/08/2023 Người ký Đinh Nam Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Báo cáo Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XII