Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp
Số ký hiệu 76/BC-VNC Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 06/09/2023 Người ký Nguyễn Phương Bắc
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Báo cáo cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp