Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX
Số ký hiệu 77/BC-VNC Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 08/09/2023 Người ký Đinh Nam Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Báo cáo Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX