Văn bản quy phạm pháp luật

góp ý vào Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Số ký hiệu 296/VNC-VP Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/09/2023 Người ký Nguyễn Phương Bắc
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung góp ý vào Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX