Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo Cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp
Số ký hiệu 90/BC-VNC Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 18/10/2023 Người ký Nguyễn Phương Bắc
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Báo cáo Cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp