Văn bản quy phạm pháp luật

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025
Số ký hiệu 378/VNC- NCKH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/10/2023 Người ký Nguyễn Phương Bắc
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Góp ý vào Dự thảo Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025