Văn bản quy phạm pháp luật

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023
Số ký hiệu 99/BC-VNC Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 20/11/2023 Người ký Đinh Nam Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023