Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện năm 2023 đối với Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết 14/NQ-CP
Số ký hiệu 403/VNC–NCKH Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 21/11/2023 Người ký Nguyễn Phương Bắc
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện năm 2023 đối với Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết 14/NQ-CP