Văn bản quy phạm pháp luật

Thông báo ề việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức năm 2023 của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 34/VNC - TB Hình thức văn bản Thông báo
Ngày ban hành 08/11/2023 Người ký Đinh Nam Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Thông báo ề việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức năm 2023 của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh