Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Số ký hiệu 06/QĐ-VNC Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 17/01/2024 Người ký Nguyễn Phương Bắc
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ