Văn bản quy phạm pháp luật

Trình Dự thảo Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2024
Số ký hiệu 06/VNC-NCKH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 08/01/2024 Người ký Nguyễn Phương Bắc
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Trình Dự thảo Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2024