Văn bản quy phạm pháp luật

Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người vào làm việc từ nguồn thu sự nghiệp của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2024
Số ký hiệu 01/TTr - VNC Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 05/01/2024 Người ký Nguyễn Phương Bắc
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người vào làm việc từ nguồn thu sự nghiệp của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2024